symfony/symfony Security Advisories for v2.7.0-BETA1 (18)