symfony/symfony Security Advisories for v2.3.27 (14)