symfony/symfony Security Advisories for v2.6.5 (16)