symfony/symfony Security Advisories for v2.3.26 (13)