symfony/symfony Security Advisories for v5.0.0 (9)