symfony/symfony Security Advisories for v5.0.0-BETA2 (9)