symfony/symfony Security Advisories for v5.0.0-BETA1 (9)