symfony/symfony Security Advisories for v2.1.7 (15)