symfony/symfony Security Advisories for v3.4.31 (7)