symfony/symfony Security Advisories for v3.4.30 (7)