symfony/symfony Security Advisories for v4.3.1 (7)