symfony/symfony Security Advisories for v2.6.3 (16)