symfony/symfony Security Advisories for v2.6.2 (16)