symfony/symfony Security Advisories for v2.3.24 (16)