symfony/symfony Security Advisories for v3.4.27 (7)