symfony/symfony Security Advisories for v2.1.6 (19)