symfony/symfony Security Advisories for v2.1.5 (19)