symfony/symfony Security Advisories for v2.7.52 (5)