symfony/symfony Security Advisories for v4.2.6 (15)