symfony/symfony Security Advisories for v3.4.25 (9)