symfony/symfony Security Advisories for v2.3.23 (16)