symfony/symfony Security Advisories for v4.2.4 (15)