symfony/symfony Security Advisories for v2.6.0 (13)