symfony/symfony Security Advisories for v2.6.0-BETA2 (16)