symfony/symfony Security Advisories for v2.5.7 (16)