symfony/symfony Security Advisories for v4.2.3 (15)