symfony/symfony Security Advisories for v2.3.0-BETA2 (23)