symfony/symfony Security Advisories for v2.2.0-RC3 (16)