symfony/symfony Security Advisories for v2.2.0-RC2 (19)