symfony/symfony Security Advisories for v2.2.0-BETA2 (19)