symfony/symfony Security Advisories for v2.2.0-BETA1 (19)