symfony/symfony Security Advisories for v2.1.0-BETA2 (21)