symfony/symfony Security Advisories for v4.2.2 (15)