symfony/symfony Security Advisories for v4.2.1 (15)