symfony/symfony Security Advisories for v4.0.15 (12)