symfony/symfony Security Advisories for v2.6.0-BETA1 (16)