symfony/symfony Security Advisories for v3.4.20 (12)