symfony/symfony Security Advisories for v2.8.49 (7)