symfony/symfony Security Advisories for v2.7.50 (6)