symfony/symfony Security Advisories for v2.8.48 (10)