symfony/symfony Security Advisories for v2.8.48 (13)