symfony/symfony Security Advisories for v4.2.0-BETA2 (17)