symfony/symfony Security Advisories for v2.8.47 (10)