symfony/symfony Security Advisories for v3.4.16 (10)