symfony/symfony Security Advisories for v2.8.46 (10)