symfony/symfony Security Advisories for v2.8.45 (13)