symfony/symfony Security Advisories for v2.8.45 (9)