symfony/symfony Security Advisories for v2.5.5 (16)