symfony/symfony Security Advisories for v2.3.20 (16)