symfony/symfony Security Advisories for v2.5.4 (16)