symfony/symfony Security Advisories for v2.4.9 (16)