symfony/symfony Security Advisories for v2.3.19 (16)